Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje dirbantys mokytojai ir jų dėstomi dalykai

 

  

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS:


Lietuvių kalbos metodinė grupė. Pirmininkė Zita Markauskienė. 
Sąrašas

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė. Pirmininkė Rima Perednienė. Sąrašas

Socialinių mokslų metodinė grupė. Pirmininkė Daiva Sinkevičienė. Sąrašas

Menų ir technologijų metodinė grupė. Pirmininkė Jolita Šlepetienė. Sąrašas

Užsienio kalbų metodinė grupė. Pirmininkė Elena Vinickienė. Sąrašas

 

2018-2019 m.m. klasių auklėtojai


Kabinetų rodyklė 

Nr.

Mokytojas

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.       

Jūratė  Reinardaitė

Lietuvių kalba

Metodininkė

2.       

Dainora Macijauskienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

3.       

Zita  Markauskienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

4.       

Lina  Matakanskienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

5.       

Vitalija Žiupkienė

Lietuvių kalba

Metodininkė

6.       

Audra  Ambrulevičienė

Anglų kalba

Metodininkė

7.       

Ramutė  Gilvydienė

Anglų kalba

Metodininkė

8.       

Audronė  Mockienė

Anglų kalba

Metodininkė

9.       

Genovaitė Pavasarienė

Anglų kalba

Metodininkė

10.   

Daiva  Vaišvilienė

Anglų kalba

Metodininkė

11.   

Elena Vinickienė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

12.   

Svetlana Rubliauskienė

Rusų kalba

Vyr. mokytoja

13.   

Snaiguolė Pocienė

Rusų kalba

Vyr. mokytoja

14.   

Edita  Augustinienė

Vokiečių kalba

Metodininkė

15.   

Alma  Kubrakovienė

Prancūzų kalba

Metodininkė

16.   

Rita  Baltaragienė

Matematika

Metodininkė

17.   

Adolfas  Girdžiūna

Matematika

Metodininkas

18.   

Rima  Perednienė

Matematika

Metodininkė

19.   

Vida Šimonienė

Matematika

Metodininkė

20.   

Laimonas Latvys

Matematika

Metodininkas

21.   

Audrius Valašinas

Informacinės techn.

Vyr. mokytojas

22.   

Stasys  Baltaragis

Informacinės techn.

Metodininkas

23.   

Rasa  Mogenienė

Fizika

Metodininkė

24.   

Diana Žeruolienė

Fizika

Metodininkė

25.   

Giedrė Paknienė

Chemija

Metodininkė

26.   

Gražina Petkevičienė

Chemija

Metodininkė

27.   

Raimondas Platūkis

Biologija

Metodininkas

28.   

Elvyra Kriaučiūnienė

Biologija

Metodininkė

29.   

Daiva  Sinkevičienė

Istorija

Ekspertė

30.   

Vytautas Čiulada

Istorija

Metodininkas

31.   

Birutė Kuorienė

Istorija

Metodininkė

32.   

Dalia Vaičiūnienė

Geografija

Metodininkė

33.   

Ramutė  Sakalauskienė

Tikyba

Metodininkė

34.   

Justina Darulienė

Etika

Vyr. mokytoja

35.   

Jūratė  Martinkutė

Muzika

Ekspertė

36.   

Vitalija Žiupkienė

Teatras

Neatestuota

37.   

Jolita  Šlepetienė

Dailė

Ekspertė

Grafinis dizainas

Ekspertė

38.   

Romualda Zareckienė

Dailė, fotografija

Ekspertė

Braižyba

Ekspertė

39.   

Kristina Krivickienė

Psichologija

Vyr. mokytoja

40.   

Edita Pečiulienė

Technologijos

Neatestuota

Turizmas ir mityba

Neatestuota

Verslas ir vadyba

Neatestuota

41.   

Artūras Žilinskas

Technologijos

Metodininkas

42.   

Lina Nefienė

Kūno kultūra (šokis)

Vyr. mokytoja

Šokiai

Vyr. mokytoja

43.   

Kastytis  Kvietkauskas

Kūno kultūra

Metodininkas

44.   

Vilija Rutkauskienė

Kūno kultūra

Metodininkė

45.   

Monika Gitaitienė

Ekonomika

Vyr. mokytoja

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas