Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

 2017- 2018 mokslo metų ugdymo planas  

2016 -2017m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis

2016-2017  m. m. neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Klasių auklėtojai 2017-2018 m.m.

Kabinetų rodyklė


2017-2018 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.
Ugdymo procesas baigiamas:

I, II ir III klasėse  2018-06-14
IV klasėse          2018-05-25

I pusmetis

Mokslo metai

Pradžia

Pabaiga

2017-2018

2017-09-01

2018-01-26

II pusmetis

2017-2018

2018-01-29

I-III kl. 2018-06-14 (IV kl. 05-25)


Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

 

Mokomoji kalba - lietuvių.
Pirma užsienio kalba - anglų.
Antra užsienio kalba:
- Rusų kalba;
- Vokiečių kalba;
- Prancūzų kalba.

Šiuo metu Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje dirba 45 mokytojai, mokosi 404 mokiniai.
Klasių komplektų skaičius:
• I klasių 3 komplektai; mokinių skaičius - 86;
• II klasių 3 komplektai; mokinių skaičius - 90;
•III klasių 4 komplektai; mokinių skaičius - 110;
•IV klasių 4 komplektai; mokinių skaičius – 118.

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas