Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS ISTORIJA

 Mokyklos pavadinimų kaita

 

Mokyklos pavadinimas

Suteikimo data

Direktorius

(vadovavimo  mokyklai metai)

Ukmergės gimnazija

1918-04-07

 Boleslovas Dirmantas (1918-1919 m.)

Ukmergės Valdžios gimnazija

1919-10-01

 Jonas Baronas (1919-1926 m.)

Ukmergės valstybinė gimnazija

1936-09-01

Jonas Švoba (1935-1940 m.)

Ukmergės valstybinė Antano Smetonos gimnazija

1938-10-15

Jonas Švoba (1935-1940 m.)

Ukmergės Jono Biliūno valstybinė gimnazija

1940-06-24

Jonas Švoba (1935-1940 m.),

Romas Grikonis  (1940-1941 m.)

Ukmergės I vidurinė mokykla

1940-10-01

Romas Grikonis  (1940-1941 m.)

Ukmergės gimnazija

1941-07-26

Pranas Naujokaitis (1941-1944 m.)

Vladas Butkus (1944-

Ukmergės II mergaičių gimnazija

1945 m.

Vladas Butkus (1944-

Ukmergės II mergaičių vidurinė mokykla

1949 m.

Vladas Butkus (1944-

Albina Pilvelytė,

Antanas Kairys

Viktorija  Nemeikaitė-Rudminienė

Ukmergės 2 vidurinė mokykla

1953 m

Marija Nedzinskaitė-Krivickienė

Ukmergės Aleksandro Gudaičio Guzevičiaus vidurinė mokykla

1969-09-01

Marija Nedzinskaitė-Krivickienė,

Leopoldas Jankūnas (1954-1963 m.)

Vladas Amankavičius (1965-1977m.)

Liucija Dzigienė (1977-2007 m.)

Ukmergės Antroji vidurinė mokykla

1989-09-01

Liucija Dzigienė  (1977-2007 m.)

Ukmergės A.Smetonos vidurinė mokykla

1991-11-13

Liucija Dzigienė(  1977-2007 m.)

Ukmergės Antano Smetonos vidurinė mokykla

1998-04-15

Liucija Dzigienė  (1977-2007 m.)

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2001-09-01

Liucija Dzigienė (1977-2007 m.)

Adolfas Girdžiūna

(nuo 2008-01-31 m.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1918 m įkurta Ukmergės gimnazija buvo viena iš klerikalinės draugijos “Saulė” įkurtų mokyklų. Dabartinis mokyklos  pastatas  buvo  pradėtas  statyti 1937 metais. Jo statybai, pagal  geriausius  to meto architektūros reikalavimus, architektas F.Bielinskis parengė specialų projektą, kadangi statomoji mokykla  turėjo  būti  reprezentacinė: kaip gimnazija,  esanti  pirmojo  Lietuvos  prezidento Antano Smetonos gimtame krašte. 
 

Paminėtina,  kad  gimnazijos  statybą  globojo  ir  pats  prezidentas Antanas Smetona. Rūmų statybą vykdė rangovai J.Šeizonas, A.Gurvyčius ir kt. Gimnazijos sienos buvo  raudonų molinių degtų  plytų.  Klasėse  buvo  dedamos  parketinės  grindys,  rūbinėje, valgykloje, sporto salėje - lentų. Vestibiuliuose buvo įrengti ornamentais išpuošti fontanėliai, kurie išlikę iki šiol.  Jų autorius buvo įžymus skulptorius B.Bučas.

                                                                            1937 metų rugsėjo 1d.

 

1937 metais dekoravo gimnazijos interjerą bareljefais. Antrame aukšte esantis vestibiulis buvo papuoštas bareljefu, kuris vaizdavo prezidentą A.Smetoną tarp mokinių . 1938 metais, užbaigus rūmų statybą, iš Kauno baldų dirbtuvių buvo įsigytas mokyklinis inventorius.

                                                                        1938 metų rugsėjo 1d.

1938 metų rugsėjo pirmą dieną, gimnazija pradėjo darbą. Atidarymo iškilmėse dalyvavo pats A.Smetona, tuometinis švietimo ministras J.Tonkūnas ir kiti svečiai.

Visa mokyklos užklasinė veikla buvo nukreipta moksleivių auklėjimui. Buvo siekiama, kad kiekvienas mokykloje vykstantis renginys būtų aukšto meninio lygio.      
1952/53 geriausiai veikė chemikų ir geografų būreliai. Gimnazijoje buvo choras, tautinių šokių ratelis, literatų, jaunųjų matematikų ir kiti įvairaus pobūdžio būreliai. Veikė dramos sekcija, kuri statė veikaliukus ir rodė juos ne tik mokyklos renginių metu, bet savo spektaklius pristatinėjo ir plačiai miesto visuomenei. Gimnazistų tautinių šokių kolektyvas visada buvo minimas rajono ir respublikos prizininkų tarpe.
        
Į užklasinę veiklą buvo įtraukiami visi gimnazistai, nes net kiekviena klasė leisdavo savo sienlaikraščius. Taip pat nuo 1953 metų mokykla turėjo bandomąjį mokomąjį sklypą. Jame gimnazistai buvo mokomi stebėti augalus, žinias pritaikydavo praktikoje – dirbdami sklype.
        
Mūsų mokyklą baigė daugybė Lietuvoje ir pasaulyje žinomų, gerbiamų asmenų: istorikai – A.Vaitkūnas, V. Lesčius, kalbininkai – Zigmas Zinkevičius, L. Kadžytė – Kuzavinienė, K.Vederaitė. Garsūs aktoriai - R.Varnaitė, A.Bružas, D.Sarapinas, V.Vrubliauskas, dailininkai - V.Karatajūtė – Telimaa, J.Machonis, E.Varnas, V.Karatajus. Taip pat rašytojai: išeivių poetas Vl. Šlaitas,  A.Matulkaitė,išleidusi knygą “Igarkos tremtiniai”, P.Kuodis -knygos “Išdraskyto lizdo paukščiai” autorius.

 

PASTANGOS ATKURTI GIMNAZIJĄ 
1997 m. vasario 24 d. Ukmergės rajono savivaldybės švietimo skyrius išleido raštą “Dėl gimnazijos kūrimo Ukmergės rajone”. Jau 1997 m. sausio 29 d. rajono merė buvo išleidusi potvarkį Nr.31-p, kuriuo buvo sudaryta darbo grupė gimnazijos kūrimo koncepcijai paruošti. Švietimo skyriaus specialistai įgalioti įvertinti gimnazijos kūrimo dokumentus ir individualias programas iki 1997-11-10 ir pateikti juos Vilniaus apskrities švietimo skyriui iki 1997-11-15, o Švietimo ir mokslo ministerijai iki 1997-12-02. Darbo grupės pirmininkė buvo švietimo skyriaus vedėja R..Maskoliūnienė. 
Gimnazijos kūrimo iniciatyvinė grupė sėkmingai parašė mokomųjų dalykų individualizuotas programas, kurios gavo aukštus įvertinimus. 
1998 m. rugsėjo 1 d. Antano Smetonos vidurinėje mokykloje pradėjo mokytis 4 pirmosios gimnazijos klasės: humanitarinė, socialinių mokslų, tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų pakraipų.

2001 m. rugsėjo 1 d. Antano Smetonos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas ir mokykla pavadinta Ukmergės Antano Smetonos gimnazija.

 


 SĖKMINGI ABITURIENTAI GARSINA MOKYKLĄ SAVO PASIEKIMAIS.

Mes Jumis didžiuojamės ir norime pasimokyti. Laukiame visų, kurie nesate abejingi savai mokyklai. Parašykite laiškutį ar paskambinkite, o mes suorganizuosime susitikimą. 
Garbės galerijos tikras narys tas, kuris jau grįžo į savo mokyklą, pasidalino savo sėkmės istorija ir jam buvo įsegtas projekto ,,Drąsinkime ateitį“ ženkliukas.

Eil.nr.

Vardas, pavardė

Mokyklos baigimo metai

Profesija

Pasiekimai

1.

Irena Ašakaitė

1957

Dainininkė

Koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dainuoja duete su Rūta Morozovaite

2.

Žydrė Bakutytė

1987

Žurnalistė

Iš prancūzų kalbos išvertusi knygas ,,Katalikų pasaulis“, ,,Trijų dykumų knyga“. Straipsnių apie meną, tikėjimą, dvasines vertybes autorė

3.

Romualdas Baltrušis

1939

Chemikas

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Daugelio atsiminimų knygų apie įžymius žmones autorius

4.

Rosita Juzėnaitė

2002

Kultūros vadybininkė, žurnalistė

Dirba BBC radio stotyje, rašo straipsnius Lietuvos bei užsienio spaudoje

5.

Vytautas Kasiulevičius

1989

Gydytojas

Vadovauja Santariškių klinikų Šeimos medicinos centrui. Apgynęs VU biomedicinos mokslo daktaro disertaciją

6.

Vaiva Kuodytė

2002

Lituanistė

Poetė, kūriniai spausdinami leidiniuose ,,Šiaurės atėnai“, ,,Literatūra ir menas“

7.

Vytautas Lesčius

1958

Istorikas

Monografijos ,,Lietuvos kariuomenė 1918- 1920 autorius. Pirmasis VU Istorijos fakulteto dekanas.

8.

Sigitas Lobė

2003

Muzikantas

Kolektyvo ,,Arbata“ narys

9.

Danguolė Montvydienė

1989

Biologė

Vilniaus botanikos instituto Radioekologijos laboratorijos mokslo darbuotoja, mokslų daktarė

10.

Evaldas Nekrašas

1969

Filosofas

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto tarptautinių santykių katedros vedėjas. Leidinio ,,Filosofijos įvadas“ autorius. Lietuvos MA narys korespondentas

11.

Rima Petronytė

1986

Sportininkė

1997 m. Europos krepšinio čempionė

12.

Vilija Salienė

1977

Lituanistė

Docentė, Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos katedros dekanė

13.

Deivis Sarapinas

1987

Aktorius

Vilniaus Lėlės teatro aktorius

14.

Giedrius Simonavičius

2000

Žurnalistas

LNK, LTV žurnalistas, žinių vedėjas

15.

Kornelijus Šišla

2003

Muzikantas, vadybininkas

Roko grupės ,,Weekends“ muzikantas, dainų tekstų ir muzikos autorius

16.

Regina Varnaitė

1938

Aktorė

Kauno dramos teatro aktorė

17.

Rolandas Vilkončius

1993

Žurnalistas

LTV, LNK laidų vedėjas

18.

Zigmas Zinkevičius

1936

Lituanistas

 

Lietuvių kalbos tyrinėtojas, akademikas, ,,Lietuvių kalbos istorijos“ (6 tomai) autorius, Lietuvos švietimo ir mokslo ministras 1996-1998 m.

19.

Marius Gudauskas

1993

Įmonės vadovas, verslininkas

UAB ,,Eckes-Granini Lietuva“ generalinis direktorius

20.

Gitana Bražėnaitė - Čepienė

1992

Gydytoja

Ukmergės PSPC gydytoja, terapeutė.

21.

Roberta Firavičiūtė

2004

Teisininkė

Mykolo Riomerio universiteto, Teisės fakulteto, Konstitucinės teisės katedros lektorė bei Teisės filosofijos ir istorijos katedros referentė

23.

Lina Žukauskaitė – Janušienė

1992

Anglų, prancūzų kalbų vertėja

EK Briuselyje vertėja anglų – prancūzų kalbomis raštu ir žodžiu

24.

Jolita Černiauskaitė

2001

Vadybininkė

UA ,,Prototechnika“.

Verslo valdymo sistemų konsultantai, programinės įrangos gamintojai.

Produkto vadovas

 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas